Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.07.2018 Data publikacji: 19.07.2018 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 09:55
  Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian