Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej  w Poznaniu jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Informacje o wartości majątku Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - stan na dzień 31.12.2019 r.:

  1. Grunty – 17 535 433,10 zł,
  2. Budynki i lokale – 225 430 395,82 zł,
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 14 323 297,00 zł,
  4. Kotły i maszyny energetyczne - 765 951,47 zł,
  5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania - 18 281 522,77 zł,
  6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty - 16 555,07 zł,
  7. Urządzenia techniczne - 24 330 542,21 zł,
  8. Środki transportu – 18 239 259,43 zł,
  9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 9 383 658,82 zł,
  10. Pozostałe środki trwałe - 35 403 662,63 zł,
  11. Wartości niematerialne i prawne – 9 463 972,90 zł.
  12. RAZEM  - 373 174 251,22 zł

  Sprawozdania finansowe za rok 2018

  Sprawozdania finansowe za rok 2018

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2020 14:05
  Autor: Katarzyna Kania, Aleksandra Rossa Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
  Rejestr zmian