Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Informacje o wartości majątku Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - stan na dzień 31.12.2021 r.:

  1. Grunty – 20 485 433,10 zł,
  2. Budynki i lokale – 229 170 610,29 zł,
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 14 323 297,00 zł,
  4. Kotły i maszyny energetyczne - 731 445,87 zł,
  5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania - 7 331 286,95 zł,
  6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty - 16 555,07 zł,
  7. Urządzenia techniczne - 25 974 037,23 zł,
  8. Środki transportu – 20 869 960,15 zł,
  9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 8 817 344,60 zł,
  10. Pozostałe środki trwałe - 17 807 497,12 zł,
  11. Wartości niematerialne i prawne – 10 272 123,11 zł.
  12. RAZEM  - 355 799 590,49 zł

  Sprawozdania finansowe za rok 2018

  Sprawozdania finansowe za rok 2019

  Sprawozdania finansowe za rok 2020

  Sprawozdania finansowe za rok 2021

  Sprawozdania finansowe za rok 2022

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2023 11:20
  Autor: Katarzyna Kania, Aleksandra Rossa Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Justyna Alejska
  Rejestr zmian