Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Informacje o wartości majątku Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - stan na dzień 31.12.2021 r.:

  1. Grunty – 20 485 433,10 zł,
  2. Budynki i lokale – 229 170 610,29 zł,
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 14 323 297,00 zł,
  4. Kotły i maszyny energetyczne - 731 445,87 zł,
  5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania - 7 331 286,95 zł,
  6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty - 16 555,07 zł,
  7. Urządzenia techniczne - 25 974 037,23 zł,
  8. Środki transportu – 20 869 960,15 zł,
  9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 8 817 344,60 zł,
  10. Pozostałe środki trwałe - 17 807 497,12 zł,
  11. Wartości niematerialne i prawne – 10 272 123,11 zł.
  12. RAZEM  - 355 799 590,49 zł

  Sprawozdania finansowe za rok 2018

  Sprawozdania finansowe za rok 2019

  Sprawozdania finansowe za rok 2020

  Sprawozdania finansowe za rok 2021

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2022 15:12
  Autor: Katarzyna Kania, Aleksandra Rossa Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian