Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie

   

   

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko. W ramach programu realizowane są następujące projekty:

   

  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W POZNANIU PRZY UL. STRZELECKIEJ 2/6, 61-845 POZNAŃ NR POIS.01.03.01-00-0150/16"

  Cel projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  - szacowane roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 187,14 Mg CO2/rok
  - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 754 970,19 kWh/rok
  - zmniejszenie zużycia energii końcowej 1 291,49 GJ/rok
  - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  143,07 MWh/rok
  - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  776,45 GJ/rok
  Wartość projektu: 2 005 010,13 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 405 046,88 zł

   

  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KALISZU PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 144, 62-800 KALISZ NR  POIS.01.03.01-00-0153/16"

  Cel projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:

  - szacowane roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 43,91 Mg CO2/rok
  - zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 192 865,00 kWh/rok
  - zmniejszenie zużycia energii końcowej 443,19 GJ/rok
  - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  30,23 MWh/rok
  - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  334 GJ/rok
  Wartość projektu: 1 066 908,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 906 871,80 zł

   

  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W GOSTYNIU  PRZY UL. LIPOWEJ 2, 63-800 GOSTYŃ NR POIS.01.03.01-00-0160/16"

  Cel projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
  Planowane efekty:
  -szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 41,58 Mg CO2/rok
  - zmniejszenie zużycia energii końcowej  285,73 GJ/rok
  - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  40,55  MWh/rok
  - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  140,00 GJ/rok
  - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 164 353,33 kWh/rok
  Wartość projektu: 419 094,59 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 356 230,40 zł 

   

  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKÓW BIUROWYCH W TURKU PRZY UL. KONIŃSKIEJ 1, 62-700 TUREK, NR POIS.01.03.01-00-0155/16"

  Cel projektu: Termomodernizacja  2 budynków użyteczności publicznej
  Planowane efekty:
  -Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 60,92 Mg CO2/rok
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej  862,04 GJ/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  19,94  MWh/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej   790,26 GJ/rok
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 301 269,44 kWh/rok
  Wartość projektu: 1 100 713,67 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 935 606,61 zł 

   

  "GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W OSTROWIE WLKP. PRZY UL. CHŁAPOWSKIEGO 45, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NR POIS.01.03.01-00-0157/16"

  Cel projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
  Planowane efekty:
  -Szacowanyroczny spadek emisji gazów cieplarnianych 133,56 Mg CO2/rok
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1 590,13 GJ/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  65.95 MWh/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1 402,69 GJ/rok
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 611 188,89 kWh/rok
  Wartość projektu: 1 558 439,88 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 311 294,69 zł  

   

  "GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KALISZU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 12, 62-800 KALISZ. NR POIS.01.03.01-00-0159/16"

  Cel projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
  Planowane efekty:
  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych49,25 Mg CO2/rok
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej 405,25 GJ/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 42,08 MWh/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 253,83 GJ/rok
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 203 803,61 kWh/rok
  Wartość projektu: 765 100,22 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 648 189,07 zł  

   

  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W PLESZEWIE PRZY UL. BOGUSZA 6, 63-300 PLESZEW"
  Cel projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Pleszewie przy ul. Bogusza 6, 63-300 Pleszew"
  Planowane efekty:
  - Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 49,63 Mg CO2/rok
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej 507,33 GJ/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 25,55 Mwh/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 415 GJ/rok
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 203 560 kWh/rok
  Wartość projektu: 631 256,39 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 536 567,93 zł  
   

  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W ZŁOTOWIE PRZY AL. PIASTA 25, 77-400 ZŁOTÓW"
  Cel projektu:Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację  budynku biurowego – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Złotowie przy al. Piasta 25, 77-400 Złotów"
  Planowane efekty:
  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 67,81 Mg CO2/rok
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej 430,01 GJ/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 39,086 Mwh/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 289,30 GJ/rok
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 221 727,44 kWh/rok
    Wartość projektu:485 352,67 zł
  Wkład Funduszy Europejskich:412 549,76 zł
   

  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W WOLSZTYNIE PRZY UL. DWORCOWEJ 15, 64-200 WOLSZTYN"
  Cel projektu:Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynku biurowego – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Wolsztynie przy ul. Dworcowej 15, 64-200 Wolsztyn"
  Planowane efekty:
  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 68,71 Mg CO2/rok
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej 618,05 GJ/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 54,01 Mwh/rok
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 424 GJ/rok
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 291 461,11 kWh/rok
  - Energii pierwotnej w budynkach publicznych 1 049,25 GJ/rok
  Wartość projektu:785 302,87 zł
  Wkład Funduszy Europejskich:667 507,43 zł

   

  Zgłaszanie nieprawidłowości


  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

   

   

                   

   

  Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Pozostałych Środków Publicznych umiejscowiony w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu wykonuje zadania Instytucji Audytowej i korzysta ze wsparcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
  Aktualnie realizowane są projekty w ramach następujących programów:

  1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 14-20)
   • POPT.01.02.00-00-0240/18 Wsparcie stanowiska pracy pracowników Instytucji Audytowej w latach 2018-2019 (finansowaniu podlegają m.in koszty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zakupu sprzętu),
   • POPT.02.01.00-00-0241/18 Wsparcie funkcjonowania Instytucji Audytowej w latach 2018-2019 (finansowaniu podlegają związane z realizacją zadań w ramach polityki spójności m.in. koszty delegacji służbowych oraz koszty dotyczące wynajmowania pojazdów na potrzeby audytu),
   • POPT.01.01.00-00-267/19 Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w terenie realizujących zadania w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 (finansowanie wynagrodzeń pracowników).
  2. Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PORiM)
   • Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (Porozumienie nr 0009-6526-DPT00040/18/19),
   • Wsparcie funkcjonowania pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (Porozumienie nr 0008-6526-DPT00047/18/19).