Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  • wpłaty z tytułu opłaty paliwowej,
  • wpłaty z tytułu opłaty emisyjnej.

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia,
  • wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia,
  • wpłaty dotyczące deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług składanych na formularzu VAT-IM,
  • wpłaty z tytułu innych należności, np. mandatu, kar pieniężnych, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, opłaty za udzielone zezwolenie,
  • wpłaty opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia w grach hazardowych,
  • wpłaty opłat za zarejestrowanie automatu, urządzenia losującego lub urządzenia do gier

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • wpłaty z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczące jednego  zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia,
  • wpłaty z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia,
  • wpłaty dotyczące jednej deklaracji z tytułu podatku akcyzowego lub wynikające z decyzji/postanowienia,
  • wpłaty dotyczące więcej niż jednej deklaracji z tytułu podatku akcyzowego lub wynikające z decyzji/postanowienia,
  • wpłaty z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  • wpłaty z tytułu podatku od gier,
  • wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozliczanych w deklaracji VAT-14 (paliwa silnikowe),
  • wpłaty do wniosków dotyczące wydania banderoli.

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych - 
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

   

  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.: należności cywilno-prawnych, egzekucji, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadium,
  • kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji

   

  18 1010 1469 0032 6113 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 18 1010 1469 0032 6113 9120 0000

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • egzekucja,
  • dochody dotyczące funkcjonowania Izby Administracyjno Skarbowej w Poznaniu,
  • należności cywilnoprawnych

  29 1010 1469 0032 6122 3100 0000

   

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL
  29 1010 1469 0032 6122 3100 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 17:40 Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 15:31
  Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian