«Powrót

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Ikona obsługa osób niesłyszącychW myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów,
  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
 3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • faxem,
 • telefonicznie,
 • osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Izbie Administracji Skarbowej w  Poznaniu (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Formularz jest dostępny również w Kancelarii tut. Izby Administracji Skarbowej (ul. Dolna Wilda 80 A, Poznań).

>> Formularz - powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza (link do dokumentu zawierającego treść wniosku) <<

 

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 14:48 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 10:05
Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
Rejestr zmian