«Powrót

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

 Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu znajduje się przy  ul. Dolna Wilda 80A.
Na zdjęciu wysoki jasny budynek z wąskimi oknami

Izbą Administracji Skarbowej kieruje dyrektor, który podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Dyrektorowi w pracy pomagają zastępcy i pracownicy.
Dyrektor pilnuje i sprawdza, czy urzędy dobrze wykonują swoje zadania. Izbie podlega 39 urzędów skarbowych w województwie wielkopolskim oraz Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy.

Na zdjęciu zielony segregator i formularz podatkowy

Do Izby wpływają odwołania i zażalenia podatników w sprawach prowadzonych przez urzędy skarbowe i urząd celno-skarbowy. Odwołania i zażalenia to pisma osób, które nie zgadzają się z urzędami.

Izba jest podzielona na piony. Każdy pion odpowiada za inną dziedzinę prawa podatkowego, sprawy wewnętrzne izby lub organizację działalności.