«Powrót

Akcja rozliczeń Szybki PIT

Akcja rozliczeń Szybki PIT

Akcja rozliczeń Szybki PIT

Akcja Szybki PIT to ogólnopolska kampania dotycząca składania rocznych zeznań podatkowych. Jej głównym celem jest uświadomienie podatnikom korzyści, które płyną z terminowego i szybkiego składania rocznych deklaracji podatkowych.

Szczególny nacisk położony jest na promowanie systemu e-Deklaracje i składanie zeznań podatkowych w formie elektronicznej. Ta forma rozliczenia staje się coraz bardziej popularna wśród podatników.

Akcja ma też na celu pomoc wszystkim tym, którzy mają problem z wypełnieniem swojego zeznania rocznego. W ramach tej pomocy w całym kraju podejmowany jest szereg różnych działań m. in. dzień otwarty i wydłużone godziny pracy w urzędach skarbowych, punkty rozliczeń w galeriach handlowych czy dyżury telefoniczne prowadzone przez ekspertów skarbówki.