Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Urząd Celno-Skarbowy działa na podstawie:

  1) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.);
  2) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948);
  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);
  4) zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r., poz. 41 ze zm.);
  5) przepisów odrębnych;
  6) regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

  Naczelnik jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Naczelnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Celno-Skarbowego.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową Izba Administracji Skarbowej, wraz z podległymi urzędami skarbowymi i Urzędem Celno-Skarbowym, tworzy jednostkę organizacyjną.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.03.2017 Data publikacji: 29.03.2017 11:23 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 07:42
  Autor: Cezary Kosman Osoba publikująca: Cezary Kosman Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian