Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu jest organem Krajowej Administracji Skarbowej oraz organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu i Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
  Naczelnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Celno-Skarbowego.
  Urząd Celno-Skarbowy działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno- skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  4. zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib;
  5. zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów;
  6. przepisów odrębnych;
  7. regulaminu organizacyjnego.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę informacji niejawnych, ochronę osób i mienia, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową Izba Administracji Skarbowej, wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędem celno-skarbowym, tworzy jednostkę organizacyjną.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.03.2017 Data publikacji: 29.03.2017 11:23 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 10:40
  Autor: Cezary Kosman Osoba publikująca: Cezary Kosman Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian