Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki, stosownie do zapisów art. 69 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  W sprawach kontroli zarządczej Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu wraz z podległym urzędem celno-skarbowym i urzędami skarbowymi stanowi jedną jednostkę, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.
  Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2. skuteczności i efektywności działania;
  3. wiarygodności sprawozdań;
  4. ochrony zasobów;
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  7. zarządzania ryzykiem.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.08.2018 Data publikacji: 06.08.2018 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 10:43
  Autor: Danuta Pycior-Kłosek Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian