Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały określone w zarządzeniu Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej wydanego na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
   
  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej,
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela,
  • zasada bezinteresowności,
  • zasada jawności i przejrzystości,
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,
  • zasada profesjonalizmu,
  • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania,
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada godnego zachowania,
  • zasada służby publicznej,
  • zasada lojalności,
  • zasada neutralności politycznej,
  • zasada bezstronności,
  • zasada rzetelności.

  Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (plik PDF, 92 KB)

   

  ZASADY ETYKI FUNKCJONARIUSZY

  • zasada praworządności
  • zasada uczciwości
  • zasada profesjonalizmu
  • zasada godności
  • zasada współpracy
  • zasada odpowiedzialności
  • zasada bezstronności

  Zasady etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 1 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

  Zarządzenie nr 1 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (plik PDF, 51 KB)

  Załącznik do zarządzenia nr 1 - Zasady etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (plik PDF, 49 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.02.2020 Data publikacji: 03.02.2020 10:16 Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2022 15:17
  Autor: Wydział Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian