Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:

  • Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax.
  • Ewidencja Zobowiązanych prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax.
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax.
  • Rejestr wydanych zaświadczeń.
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności majątkowe.
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw.
  • Rejestr aktów notarialnych.
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych.
  • Rejestr kontroli podatkowych.
  • Ewidencja mandatów.
  • Ewidencja materiałów archiwalnych.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych,
  • zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych,
  • zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach,
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.06.2015 Data publikacji: 05.06.2015 18:06 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 11:38
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak