«Powrót

W Odolanowie o KAS i JPK_VAT

W Odolanowie o KAS i JPK_VAT

W Odolanowie o KAS i JPK_VAT

Minister Cybulski i zaproszeni goście w trakcie prelekcji za stołem prezydialnym
W trakcie prezentacji JPK

Co to jest JPK_VAT i jakie korzyści z jego stosowania będą mieli mikroprzedsiębiorcy, czym jest Krajowa Administracja Skarbowa, a także jakich działań ukierunkowanych na wzrost dynamiki rozwoju gospodarczego naszego kraju można oczekiwać w najbliższej przyszłości. Te i inne zagadnienia były przedmiotem czwartkowego spotkania w Odolanowie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pawła Cybulskiego z wielkopolskimi przedsiębiorcami. W spotkaniu wzięli też udział Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Z-ca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Sławomir Groch, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, a także naczelnicy urzędów skarbowych reprezentujących południową Wielkopolskę                                                       

Inicjatorami spotkania były organizacje społeczne:  Stowarzyszenie  Dolina Baryczy, Koło  Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego  w Odolanowie oraz  Klub Gazety Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Celem wizyty było spotkanie  z przedsiębiorcami i mieszkańcami  regionu połączone ze szkoleniem dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT, a także prezentacja kierunków rozwoju  gospodarki  i prawa  podatkowego.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja JPK_VAT. To niezmiernie istotny projekt, gdyż w skali kraju dotyczy grupy około 1,5 mln mikroprzedsiębiorców rozliczających podatek VAT, którzy od 1 stycznia 2018 r. będą zobligowani do przesyłania w formie elektronicznej JPK_VAT, który obejmować będzie zestawienie zakupów i sprzedaży za dany okres. Dlatego też od początku listopada w całym kraju w ramach akcji edukacyjnej „Wtorki z JPK_VAT" prowadzone są szkolenia dla przedsiębiorców, których dotyczyć będzie nowy obowiązek. Do tej pory w Wielkopolsce w ramach w/wym. akcji, a także z inicjatywy organizacji gospodarczych działających w naszym regionie,  przeszkolono ponad 4300 osób.

Najważniejszym punktem programu było wystąpienie Ministra Cybulskiego przybliżające zebranym istotę reformy, której efektem było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej. Z-ca Szefa KAS podkreślił, że mimo iż jesteśmy młodą organizacją o niespełna 10-cio miesięcznej historii, to już odnotowujemy istotne sukcesy. Skutecznie walcząc z nieuczciwą konkurencją, szarą strefą i wyłudzeniami podatku VAT, Krajowa Administracja Skarbowa przyczynia się do wzrostu dochodów budżetowych. „Małe społeczności mają wielkie serce" – tymi słowami Minister podziękował przybyłym na spotkanie podkreślając tym samym jak ważnym jest szerzenie edukacji podatkowej w mniejszych ośrodkach.

Rejestr zmian