Kontrole przeprowadzone przez Izbę Skarbową w Poznaniu w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Skarbową w Poznaniu w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Skarbową w Poznaniu w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie

  Pliki do pobrania

  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 lutego 2016 r..pdf (11 MB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 lutego 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w przedmiocie prawidłowości planowania, realizacji, dokumentowania i wykorzystywania wyników kontroli podatkowych w postępowaniach podatkowych.
  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 grudnia 2015 r..pdf (5 MB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 grudnia 2015 r. z kontroli przeprowadzonej w przedmiocie prawidłowości oraz czasu trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
  • Sprawozdanie z kontroli z dnia 20 czerwca 2017 r..pdf (7 MB )
   Sprawozdanie z dnia 20 czerwca 2017 r. z kontroli przeprowadzonej w przedmiocie realizacji wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.
  • Wystąpienie pokotrolne z dnia 17 wrzesnia 2019 r..pdf ( 1535 KB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 września 2019 r. z kontroli przeprowadzonej w zakresie - weryfikacja zasadności zabezpieczenia zaległości podatkowych na nieruchomości dłużnika w formie hipoteki przymusowej, w kontekście upływu pierwotnego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
  • Sprawozdanie z kontroli z dnia 16 lutego 2021 r..pdf ( 407 KB )
   Sprawozdanie z kontroli z dnia 16 lutego 2021 r. przeprowadzonej w zakresie realizacji wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej dokonywania zwrotów podatku VAT - w czasie od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.
  • Sprawozdanie z kontroli z dnia 17 grudnia 2021 r..pdf ( 399 KB )
   Sprawozdanie z kontroli z dnia 17 grudnia 2021 r. przeprowadzonej w zakresie oceny działań informacyjnych i dyscyplinujących oraz czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz działań podejmowanych przez Urząd w zakresie monitoringu zobowiązań podatkowych będących przedmiotem analiz i czynności sprawdzających wytypowanych podatników - w czasie od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.
  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 kwietnia 2022 r..pdf ( 316 KB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 kwietnia 2022 r. z działań podejmowanych przez organ egzekucyjny w celu wyegzekwowania zaległości, w czasie od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.06.2016 Data publikacji: 04.06.2016 15:31 Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2022 09:49
  Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Osoba publikująca: Marta Siewiera Osoba modyfikująca: Justyna Alejska
  Rejestr zmian