Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki, stosownie do zapisów art. 69 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  W sprawach kontroli zarządczej Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu wraz z podległym urzędem celno-skarbowym i urzędami skarbowymi stanowi jedną jednostkę, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.

  Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2. skuteczności i efektywności działania;
  3. wiarygodności sprawozdań;
  4. ochrony zasobów;
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  7. zarządzania ryzykiem.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.06.2015 Data publikacji: 05.06.2015 15:40 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 11:40
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian