Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik urzędu skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Naczelnika urzędu skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora izby administracji skarbowej.

  Naczelnik urzędu skarbowego odpowiada przed Dyrektorem izby administracji skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań, które wykonuje przy pomocy urzędu skarbowego.

  Urząd Skarbowy działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  4. zarządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów;
  5. przepisów odrębnych;
  6. regulaminu organizacyjnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.06.2015 Data publikacji: 05.06.2015 16:03 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 11:32
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian