Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) GRAŻYNA SZUBA-GULEWICZ

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) GRAŻYNA ADAMSKA

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) EWA DUDA

  Trzeci Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN3) JOANNA PRĘTKIEWICZ

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:32 Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2022 13:50
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian