Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej (wcześniej Izbę Skarbową) w Poznaniu w Urzędzie Skarbowym Poznań-Grunwald

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej (wcześniej Izbę Skarbową) w Poznaniu w Urzędzie Skarbowym Poznań-Grunwald

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej (wcześniej Izbę Skarbową) w Poznaniu w Urzędzie Skarbowym Poznań-Grunwald

  Archiwalne informacje o prowadzonych w urzędach skarbowych kontrolach Izby Skarbowej w Poznaniu (sprzed 2015 r.) dostępne są w Archiwum BIP w zakładce Redakcja.

  Pliki do pobrania

  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 września 2015 r..pdf (6 MB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 września 2015 r. z kontroli dotyczącej prawidłowości przeprowadzenia kontroli podatkowych pod kątem przestrzegania procedur kontroli. Realizacja "Wytycznych do wprowadzenia danych do podsystemu KONTROLA" od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 sierpnia 2015 r..pdf (5 MB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 sierpnia 2015 r.. z kontroli dotyczącej prawidłowości i terminowości obsługi wniosków CEIDG. od 20 września 2013 r. do 31 marca 2015 r.
  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 sierpnia 2015 r..pdf (4 MB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 sierpnia 2015 r. z kontroli dotyczącej terminowości wykreślania podatnika z rejestru podatników VAT (art. 96 ust. 6, 7, 8 i 9 oraz art. 97 ust. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 stycznia 2016 r..pdf (5 MB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 stycznia 2016 r. z kontroli dotyczącej realizacji wykonania zaleceń Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym nr 3001-KW-1.073.11.2015.1, KW-I/093-0029/14, UNP 3001-15-001626 z dnia 21.09.2015 r. z zakresu "Prawidłowości przeprowadzania kontroli podatkowych pod kątem przestrzegania procedur kontroli oraz realizacji „Wytycznych do wprowadzania danych do podsystemu KONTROLA". od 1 października 2015 r. do 23 listopada 2015 r.
  • Sprawozdanie z kontroli z dnia 30 kwietnia 2018 r.pdf (3 MB )
   Sprawozdanie z kontroli z dnia 30 kwietnia 2018 r. dotyczącej prawidłowości wykreślania z rejestru czynnych podatników VAT w kontekscie przestrzegania wytycznych Ministerstwa Finansów do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
  • Sprawozdanie z kontroli z dnia 20 czerwca 2017 r..pdf (4 MB )
   Sprawozdanie z kontroli z dnia 20 czerwca 2017 r. dotyczącej prawidłowości oraz czasu trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 lutego 2019 r..pdf (6 MB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 lutego 2019 r. z kontroli wykorzystanie plików JPK oraz narzędzi informatycznych (ACL, Weryfikator, WRO-SYSTEM), w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych oraz ewidencjonowania ich wyników w systemach informatycznych za okres od 1 lipca 2017r. do dnia kontroli.
  • Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 maja 2019 r..pdf (2 MB )
   Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 maja 2019 r. z kontroli dotyczącej prawidłowości i terminowości wszczynania oraz prowadzenia egzekucji administracyjnej, a także zamykania tytułów wykonawczych za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.02.2016 Data publikacji: 25.02.2016 13:47 Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019 08:46
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
  Rejestr zmian