Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Ikona obsługa osób niesłyszących
  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.) informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:
  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
   • korzystanie z poczty elektronicznej,
   • przesyłanie faksów,
   • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
  3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
   • polskiego języka migowego PJM,
   • systemu językowo-migowego SJM,
   • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
  Chęć skorzystania z tłumacza można zgłosić osobiście, za pośrednictwem poczty, e-maila, faksu.
   
   

  Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w siedzibie urzędu skarbowego.

  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Naczelnik urzędu skarbowego zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.06.2015 Data publikacji: 08.06.2015 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 08:47
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian