Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym w Wągrowcu możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Godziny przyjmowania umówionych klientów znaleźć można na stronie urzędu w zakładce "Kontakt" (kliknij, aby przejść do strony).

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy

  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się z informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług (kliknij, aby przejść do strony).

  Sprawy można załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie) i serwisie www.biznes.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).

  Więcej o tym, jak załatwiać sprawy online znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce "Załatwiaj sprawy podatkowe nie wychodząc z domu" (link otwiera się w nowym oknie).

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym.

  Sprawdź, jakie to proste (kliknij, aby przejść do strony).

  Kontakt telefoniczny i elektroniczny z urzędem

  Aktualne dane kontaktowe oraz godziny obsługi można znaleźć na stronie naszego urzędu w zakładce "Kontakt" (kliknij, aby przejść do strony).

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  1. Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-mail us.wagrowiec@mf.gov.pl, a także ustnie do protokołu.

  Skargi i wnioski można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W  tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony www.epuap.gov.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i  wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Uwaga:

  Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.

  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby
  za jej zgodą.

  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie  stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w  Urzędzie Skarbowym  w Wągrowcu.

  Wyznaczeni przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu pracownicy Sali Obsługi przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 15.00, po godzinie 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu lub wyznaczony pracownik przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • w środy w godzinach od 9.00 do 14.00;
  • w poniedziałek po godz. 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

  Uzgodnienia godziny można dokonać telefonicznie pod nr 67 268 11 10

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:

  Urząd Skarbowy w Wągrowcu
  ul. Kościuszki 19A
  62-100 Wągrowiec

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.05.2016 Data publikacji: 17.05.2016 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2024 10:54
  Autor: Krzysztof Simanowicz Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Ewa Adamczyk
  Rejestr zmian