Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Wiążąca Informacja Akcyzowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Celem WIA jest umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.

    Zadanie wydawania wiążącej informacji akcyzowej WIA powierzono Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu - jako organowi pierwszej instancji.

    Na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (link otwiera nowe okno w innym serwisie) została umieszczona kompleksowa informacja wraz z podstawowymi narzędziami do prawidłowego sporządzenia wniosku.