Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.);
  • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1618 z póżn. zm);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
  • ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z póżn. zm);
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z póżn. zm);
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póżn. zm);
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.06.2015 Data publikacji: 08.06.2015 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2017 14:34
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
  Rejestr zmian