«Powrót

Wielkopolskie obchody Dnia KAS w Kaliszu

Wielkopolskie obchody Dnia KAS w Kaliszu

Wielkopolskie obchody Dnia KAS w Kaliszu

  • We wtorek 24 września br. w Kaliszu miały miejsce wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.
  • W uroczystościach uczestniczył Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, nadinsp. Piotr Walczak.

Obchody uświetnili swoją obecnością przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej – na czele z Wicewojewodą Panią Anetą Niestrawską – a także reprezentanci służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z wielkopolską KAS.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, której przewodniczył ksiądz Biskup Edward Janiak. Po jej zakończeniu uczestnicy zebrali się na Placu Św. Józefa na uroczystym Apelu, który rozpoczęło przyjęcie przez Szefa KAS meldunku oraz dokonanie przeglądu pododdziałów.

Wiceminister finansów Piotr Walczak podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej za trud wkładany w codzienną pracę i odpowiedzialną służbę na rzecz kraju.

W dalszej kolejności głos zabrali również: Wiceprezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz Kulawinek, a także Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Pani Agnieszka Szymankiewicz.

Głównym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz mianowań na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczenia za Długoletnią Służbę, wręczyła w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wicewojewoda Wielkopolski Pani Aneta Niestrawska. Aktu mianowania na wyższe stopnie służbowe, poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię, dokonał Szef KAS nadinsp. Piotr Walczak. Wiceminister finansów wręczył następnie pracownikom oraz funkcjonariuszom odznaki honorowe „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" nadane przez Ministra Finansów. Na koniec Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Pani Agnieszka Szymankiewicz wręczyła wyznaczonym funkcjonariuszom awanse w korpusach szeregowych i aspirantów Służby Celno-Skarbowej.

Uroczystość zakończyła się występem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz pokazem musztry paradnej.