«Powrót

Uwaga - fałszywe wezwania do zapłaty

Uwaga - fałszywe wezwania do zapłaty

Uwaga - fałszywe wezwania do zapłaty

W związku z sygnałami o fałszywych wiadomościach e-mail informujących o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej oraz wysokości zaległości, którą należy wpłacićna wskazane w ww. wiadomości konto, uprzejmie informujemy, że urzędy skarbowe nie są autorem takich wiadomości.
Treść fałszywej wiadomości:
Od: Urząd Skarbowy - Departament finansów
Temat: Ostatecznie wezwanie do zapłaty
Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 18.06.2019r.
Do dnia dzisiejszego nie została uiszczona brakującą kwota po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 r.
Zaległa kwotę 10,63 zl. - słownie (dziesiec złotych, 63 grosze) należy niezwłocznie przelać na konto urzędu: (tu podano numer rachunku bankowego)
W tytule wpisując nazwę urzędu skarbowego, podanego w zeznaniu podatkowym.
Brak wpłaty może zostaz uznana za stan wyczerpujący znamiona wykroczenia określonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r.
(Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.).
Po otrzymaniu podobnej wiadomości należy ją zignorować lub najlepiej trwale usunąć ze skrzynki odbiorczej.
Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.06.2019 Data publikacji: 14.06.2019 08:46 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 08:49
Autor: Cezary Kosman Osoba publikująca: Cezary Kosman Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
Rejestr zmian