«Powrót

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.

Zwrot nadpłaty podatku dokonywany jest na 3 sposoby:

Najszybsza, najprostsza i bezkosztowa metoda to zwrot na rachunek bankowy. Jeśli chcesz otrzymać go w tej formie musisz wskazać numer rachunku bankowego:

  • w zeznaniu PIT-37 (najszybciej zrobisz to w nowej usłudze elektronicznej Twój e-PIT – zwrot otrzymasz wtedy w ciągu 45 dni; możesz również skorzystać z e-deklaracji lub papierowego formularza) lub na druku ZAP-3 – jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniają formularz CEIDG-1 (jeżeli zmiana dotyczy większej ilości rachunków bankowych to do CEIDG-1 należy dołączyć CEIDG-RB),
  • jeśli podałeś swój numer rachunku wcześniej, nie musisz podawać go ponownie w tegorocznym zeznaniu – zwrot przekażemy na numer wskazany poprzednio.

Możesz również odebrać zwrot osobiście w kasie. Jeśli chcesz to zrobić, musisz złożyć taką dyspozycję w swoim zeznaniu, w części „Informacje uzupełniające" (np. poz. 127 dla zeznania PIT-37) i osobiście stawić się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie.

Informację o miejscach, w których prowadzona jest bezprowizyjna obsługa kasowa poszczególnych urzędów skarbowych znajdziesz klikając w poniższe linki:

Jeśli nie podasz numeru swojego rachunku bankowego ani nie wskażesz, że chcesz odebrać nadpłatę w kasie, urząd skarbowy wypłaci ją przekazem pocztowym, na Twój aktualny adres zamieszkania wskazany w zeznaniu rocznym. Pamiętaj jednak, że zostaniesz obciążony kosztem takiej usługi, który zależy od przekazanej kwoty zwrotu.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (na dzień 21.01.2019 r. jest to kwota 23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.