«Powrót

O małych loteriach fantowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

O małych loteriach fantowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

O małych loteriach fantowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

W trakcie szkolenia -  wykładowca i słuchacze na sali szkoleniowej
W trakcie szkolenia -  prezentacja na temat małych loterii fantowych

Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie wspólnie z IAS w Poznaniu we współpracy ze  Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości zorganizował spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poruszające następujące zagadnienia:   „Urządzanie małych loterii fantowych w świetle przepisów ustawy o grach hazardowych" oraz "Podstawowe informacje w zakresie kas fiskalnych oraz podpisywanie i składania sprawozdań finansowych". Spotkanie odbyło się w dniu 11 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Szkolenie przeprowadzili: Pan Marcin Szewczyk, pracownik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu  oraz Pani Iwona Wietecka, pracownik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, które w ramach swoich działań pomagają dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, zatem pozyskiwanie środków poprzez organizację loterii fantowych, czy konkursów na cele społecznie użyteczne, jest dla Nich bardzo istotnym zagadnieniem. Ufamy, że przekazana wiedza jak i umiejętność jej zastosowania w praktyce będzie inspiracją do dalszej działalności organizacji.