«Powrót

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Ikona obsługa osób niesłyszących
W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.) informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:
 1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów,
  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
 3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
Chęć skorzystania z tłumacza można zgłosić osobiście, za pośrednictwem poczty, e-maila, faksu.
 
 

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w siedzibie urzędu skarbowego.

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Naczelnik urzędu skarbowego zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.06.2015 Data publikacji: 08.06.2015 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 08:47
Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
Rejestr zmian