«Powrót

Uwaga na fałszywe e-maile z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowych

Uwaga na fałszywe e-maile z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowych

Uwaga na fałszywe e-maile z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowych

  • Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor podszywa się pod urzędy skarbowe.
  • Wiadomości te zawierają załączniki lub linki, mogące stanowić zagrożenie dla adresatów.  

Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca informuje o wyznaczeniu terminu wszczęcia kontroli oraz wskazuje na konieczność przygotowania dokumentów. Do maila dołączony jest plik do pobrania lub link do strony. Ich pobranie lub wejście w zamieszczone hiperłącze może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom.

Apelujemy o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

Poniżej przykład e-maila (pisownia oryginalna):

"Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 19.01.2020r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.01.2020r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.01.2020r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 19.01.2020r. o godz. 9.00.
 
Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pуzn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pуzn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspуlpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegуlnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.
 
Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentуw zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.
 
Zalacznik do pobrania
 
Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pуzn. zm.).
 
———————————–
 
INSPEKTOR KONTROLI
Urzad Skarbowy
imię i nazwisko"