«Powrót

Płatne praktyki absolwenckie

Płatne praktyki absolwenckie

Płatne praktyki absolwenckie

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce zaprasza na płatne praktyki absolwenckie, mające na celu ułatwianie uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy.

Warunki konieczne, jakie muszą spełnić kandydaci to:

  • ukończone co najmniej gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa,
  • wiek pomiędzy 18-30 lat,

Liczba stanowisk: 2

Termin odbywania praktyki: nie dłużej, niż do 15 kwietnia 2020 r.

Osoby przyjęte na praktykę w urzędzie będą zajmowały się w szczególności pracami kancelaryjnymi, wykonywaniem podstawowych prac biurowych lub przetwarzaniem danych w systemach informatycznych.

Miejsce wykonywania praktyk:
Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce
ul. Strzelecka 2/6
61-845 Poznań

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w naszym urzędzie proszone są o kontakt z: