«Powrót

Zeznania PIT-28 za 2018 r.

Zeznania PIT-28 za 2018 r.

Zeznania PIT-28 za 2018 r.

Przypominamy, że osoby fizyczne opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zobowiązane są do złożenia PIT-28 „Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2018". Zeznania należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2019 r. do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Do składanego druku PIT-28 należy dołączyć:

  • PIT-28/A– jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lubianych umów o podobnym charakterze lub/i
  • PIT-28/B– jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

Jednocześnie przypominamy, że za rok 2018 zeznania roczne PIT-28 można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na stronie podatki.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Złożenie zeznania przez Internet to:

  • oszczędność czasu,
  • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
  • łatwość wypełnienia,
  • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
  • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
  • szybszy czas obsługi zeznania,
  • ochrona środowiska,
  • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.