«Powrót

2.02.2022 - usunięto awarię centrali telefonicznej

2.02.2022 - usunięto awarię centrali telefonicznej

2.02.2022 - usunięto awarię centrali telefonicznej

Informujemy, że awaria centrali telefonicznej została usunięta. Można już kontaktować się z urzędem telefonicznie.