Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Ikona obsługa osób niesłyszącychW myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.) – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
   • korzystanie z poczty elektronicznej,
   • przesyłanie faksów,
   • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
  3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
   • polskiego języka migowego PJM,
   • systemu językowo-migowego SJM,
   • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • faxem,
  • telefonicznie,
  • osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Izbie Administracji Skarbowej w  Poznaniu (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Formularz jest dostępny również w Kancelarii tut. Izby Administracji Skarbowej (ul. Dolna Wilda 80 A, Poznań).

  >> Formularz - powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza (link do dokumentu zawierającego treść wniosku) <<

   

  Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 14:48 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018 12:41
  Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
  Rejestr zmian