«Powrót

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Prezentacja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Prezentacja Z-cy Dyrektora IAS w Poznaniu Dariusza Struglińskiego
Część poświęcona pytaniom przedsiębiorców
  • 18 maja br. w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu odbyło się spotkanie wielkopolskich przedsiębiorców z Panem Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.
  • Zaproszonych gości powitał Pan Dariusz Strugliński - Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedsiębiorców z naszego regionu, oraz przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców: dr. Izabela Hasińska - Pełnomocnik z Terenowego Biura w Wielkopolsce, Pan Paweł Chrupek - Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego i Pan Mikołaj J. Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wydarzenie było okazją do omówienia aktualnych zagadnień związanych z prawem podatkowym i zaprezentowania nowych rozwiązań dla podatników i przedsiębiorców. Omówione zostały kwestie budzące największe zainteresowanie przedsiębiorców, a więc zwroty VAT oraz kwestie związane z doręczaniem pism na adres do doręczeń elektronicznych. Ponadto, Pan Dariusz Strugliński zaprezentował kluczowe założenia programu „Klient w centrum uwagi KAS", zwracając szczególną uwagę na nowe możliwości komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą, a administracją skarbową oraz korzyści płynące dla podatników, tj. e-Obsługę PIT, systemy auto zwrotów, CRM, EUREKA, COKP2, a także usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym". Dyrektor podzielił się również doświadczeniami Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w budowaniu relacji z wielkopolskimi przedsiębiorcami.

W trakcie dyskusji nawiązano do Konstytucji Biznesu, a także omówiono tematykę związaną z technicznymi aspektami współpracy i dialogu pomiędzy Krajową Administracją Skarbową i przedsiębiorcami, podkreślając przy tym rolę Rzecznika MŚP.

Rejestr zmian