«Powrót

Małe loterie fantowe - szkolenie dla NGO

Małe loterie fantowe - szkolenie dla NGO

Małe loterie fantowe - szkolenie dla NGO

Zdjęcie przedstawia sytuację szkoleniową przy dużym stole siedzi kilkanaście osób około 16, są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy szkolą się w temacie
Zdjęcie przedstawia sytuację szkoleniową przy dużym stole siedzi kilkanaście osób około 16, są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy szkolą się w temacie
Zdjęcie przedstawia sytuację szkoleniową przy dużym stole siedzi kilkanaście osób około 16, są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy szkolą się w temacie
Zdjęcie przedstawia sytuację szkoleniową przy dużym stole siedzi kilkanaście osób około 16, są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy szkolą się w temacie
Zdjęcie przedstawia sytuację szkoleniową przy dużym stole siedzi kilkanaście osób około 16, są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy szkolą się w temacie
Zdjęcie przedstawia sytuację szkoleniową przy dużym stole siedzi kilkanaście osób około 16, są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy szkolą się w temacie

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu w ramach współpracy z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych zorganizowała prelekcję na temat „Urządzanie małych loterii fantowych w świetle przepisów ustawy o grach hazardowych". Spotkanie adresowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy, jak się później okazało, w większości przypadków byli przedstawicielami fundacji, nie zabrakło też przedstawicieli stowarzyszeń. Z założenia spotkanie miało mieć formę prelekcji, jednakże z uwagi na dużą aktywność uczestników, zainteresowanie tematem, wzajemną wymianę doświadczeń, przerodziło się ono w spotkanie warsztatowe. Słuchacze w ramach swoich organizacji pomagają dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, zatem pozyskiwanie środków poprzez organizację loterii fantowych, czy konkursów na cele społecznie użyteczne, jest dla Nich bardzo istotnym zagadnieniem. Ufamy, że przekazana wiedza jak i umiejętność jej zastosowania w praktyce będzie inspiracją do dalszej działalności organizacji. Obok foto-relacja z wydarzenia.