«Powrót

Mała Akademia Cła i Akcyzy

Mała Akademia Cła i Akcyzy

Mała Akademia Cła i Akcyzy

Projekt „Mała Akademia Cła i Akcyzy" ma na celu promocję działań funkcjonariuszy celnych poprzez działania edukacyjne kierowane przede wszystkim do najmłodszych, ale też do młodzieży i dorosłych. Podczas spotkań informacyjnych i edukacyjnych celnicy opowiadają o tym jak prawidłowo zachować się podczas przekraczania granicy, jak najlepiej przygotować się do podróży za granicę, jakie towary mogą się znaleźć w bagażu podróżnego, a które są z kolei objęte zakazami czy ograniczeniami.

Ponadto, uczestnicy spotkań zapoznawani są z innymi zagadnieniami związanymi z pracą celników m.in. z przepisami celnymi dla podróżnych, zasadami kontroli, usługami e-bookingowymi, portalem www.granica.pl, aplikacjami Mobilna Granica oraz Asystent Granica, ochroną ginących gatunków CITES, odpowiedzialnością agencji celnych oraz problematyką uzależnień od narkotyków i hazardu.