Obsługa osób niepełnosprawnych

    Obsługa osób niepełnosprawnych

    Obsługa osób niepełnosprawnych

    Ikona obsługa osób niesłyszących
    W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządów wzroku i słuchu (SKOGN), pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną „chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych".
     
    Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
     
    Chęć skorzystania z tłumacza można zgłosić osobiście, za pośrednictwem poczty, e-maila, faksu.
     
     
    Wyciąg z Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dla województwa wielkopolskiego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod ikoną: Język migowy.
     
    Świadczenie może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM.
     
    Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, również poprzez:
    • przesyłanie korespondencji pocztowej
    • przesyłanie faksów,
    • korzystanie z poczty elektronicznej,
    • korzystanie z telefonu
    • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
    • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
    • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych,
    • wykorzystując pomoc członków rodzin lub osoby przybranej. 
     
    Objaśnienia:
    Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 08.06.2015 Data publikacji: 08.06.2015 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2016 15:37
    Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
    Rejestr zmian