«Powrót

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz Zarządzeniem Nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie ws. ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

w dniu 4 maja 2018 r. (piątek) urzędy skarbowe województwa wielkopolskiego a także Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu i Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu będą nieczynne.
 
W zamian za dzień wolny, wyznaczonym dniem pracy jednostek administracji rządowej będzie sobota 19 maja 2018 r.