«Powrót

9 września (sobota) urzędy otwarte dla klientów

9 września (sobota) urzędy otwarte dla klientów

9 września (sobota) urzędy otwarte dla klientów

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, 9 września 2017 r. (sobota) jest dniem pracy w jednostkach administracji rządowej.

W tym dniu urzędy skarbowe województwa wielkopolskiego a także Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu i Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu będą czynne dla podatników.