Działalność informacyjno-promocyjna

Szczegóły dotyczące akcji informacyjno-edukacyjnych (link otwiera nowe okno w serwisie mf.gov.pl) organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz jednostki Krajowej Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie mf.gov.pl).