«Powrót

24 grudnia 2018 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

24 grudnia 2018 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

24 grudnia 2018 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia, poniedziałek) urzędy skarbowe województwa wielkopolskiego a także Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu i Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu będą nieczynne.

W zamian za dzień wolny, wyznaczonym dniem pracy jednostek administracji rządowej będzie sobota 15 grudnia 2018 r.