«Powrót

Porozumienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Porozumienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Porozumienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Porozumienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego - tekst w teczce leżący na stole
DIAS i WWINB w trakcie podpisywania umowy
Uścisk dłoni i wymiana tekstów  umowy

W siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu a Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego dotyczące współpracy przy identyfikacji miejsc, w których jest prowadzona działalność z naruszeniem przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o grach hazardowych. Istotą porozumienia jest wymiana informacji,
w tym wzajemne udostępnianie danych dotyczących nieprawidłowości w zakresie w/wym. ustaw, stwierdzonych w trakcie prowadzonych działań kontrolnych.