«Powrót

Jak rozliczyć cudzoziemca

Jak rozliczyć cudzoziemca

Jak rozliczyć cudzoziemca

Sala szkoleniowa w trakcie seminarium
Sala szkoleniowa w trakcie seminarium 2

Kiedy cudzoziemiec jest rezydentem w myśl przepisów prawa? Czym są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi krajami? W jaki sposób i na jakich drukach należy rozliczać obcokrajowca zatrudnionego w polskiej firmie?

Te i wiele innych pytań padło w trakcie seminarium dla wielkopolskich firm, które odbyło się w dniu 18 lipca 2017 r. w siedzibie Zakładu Szkolenia Zawodowego w Poznaniu. Jego organizatorem był Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN w współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu i Urzędem Skarbowym Poznań-Nowe Miasto.

 

W spotkaniu wzięło udział około 50 przedstawicieli firm z naszego regionu. Tematyka obejmowała m.in.

- zasady opodatkowania  obcokrajowców zatrudnionych na umowę zlecenie,  umowę o dzieło i umowę o pracę,

   - sporządzanie deklaracji podatkowych i najczęściej występujące błędy,

- rezydencja podatkowa ( ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy) 

   - rejestrację w urzędzie skarbowym,

   - zeznania roczne na podstawie informacji PIT-11.


Oprócz części teoretycznej uczestnicy mieli także okazję nabycia praktycznych umiejętności wypełniania zeznań podatkowych dotyczących obcokrajowców. Duża frekwencja na seminarium i zainteresowanie tą tematyką, to z pewnością rezultat  coraz większej liczby zagranicznych pracowników zatrudnianych w rodzimych firmach. Dlatego też, w miarę potrzeb, podobne inicjatywy będą podejmowane w przyszłości.