«Powrót

Chcesz wynająć swoje mieszkanie - sprawdź jaki podatek powinieneś zapłacić

Chcesz wynająć swoje mieszkanie - sprawdź jaki podatek powinieneś zapłacić

Chcesz wynająć swoje mieszkanie - sprawdź jaki podatek powinieneś zapłacić

Grafika z napisem: Chcę wynająć swoje mieszkanie, jaki podatek powinieniem zapłacić? Każdy, kto zdecyduje się wynająć dom, mieszkanie lub pokój, musi pamiętać, że przychody uzyskane z tego tytułu są opodatkowane. Rozliczyć się można na zasadach ogólnych lub ryczałtem.

Każdy, kto zdecyduje się wynająć dom, mieszkanie lub pokój, musi pamiętać, że przychody uzyskane z tego tytułu są opodatkowane. Rozliczyć się można na zasadach ogólnych lub ryczałtem.

OPODATKOWANIE NA TZW. ZASADACH OGÓLNYCH:

■  dochody z najmu podlegają kumulacji z innymi dochodami,
■  podatek rozliczasz według skali 18% albo 32%,
■  wykazujesz przychód z najmu w swoim zeznaniu rocznym PIT-36 jako odrębne źródło,
■  możesz rozliczać ewentualne koszty bieżące związane z najmem,
■  koszty modernizacji (czyli remontu, który podwyższa wartość lokalu) podlegają amortyzacji – oznacza to, że możesz je rozliczać jako odpisy amortyzacyjne w kolejnych latach,
■  zobowiązany jesteś płacić zaliczki w układzie miesięcznym lub kwartalnym (w drugim przypadku powinieneś zgłosić ten fakt w swoim urzędzie),
■  termin wpłat zaliczek to 20 dzień miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym.

OPODATKOWANIE W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH:

■  płacisz podatek według jednej stawki – 8,5%,
■  nie wykazujesz tych dochodów w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37,
■  po zakończeniu roku (do 31 stycznia) musisz złożyć odrębną deklarację PIT-28,
■  nie możesz rozliczać ewentualnych kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z najmem,
■  zobowiązany jesteś płacić zaliczki w układzie miesięcznym lub kwartalnym (w drugim przypadku powinieneś zgłosić ten fakt w swoim urzędzie),
■  termin wpłat zaliczek to 20 dzień miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym.

Pamiętaj, że masz prawo dokonać zmiany formy opodatkowania na początku każdego roku (do 20 stycznia).

Więcej informacji można uzyskać na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Pliki do pobrania