«Powrót

Usługa e-Klient (Wydział Centralna Rejestracja)

Usługa e-Klient (Wydział Centralna Rejestracja)

Usługa e-Klient (Wydział Centralna Rejestracja)

Spis treści

 1. Informacje podstawowe
 2. Instrukcje
 3. Kontakt

 

 

Informacje podstawowe


Sprawy realizowane w Wydziale Centralna Rejestracja

W wydziale realizowane są wnioski składane w ramach usługi  e-Klient z wykorzystaniem portalu PUESC oraz nadanie statusu zarejestrowanego eksportera i nadanie numeru w systemie REX.

Rodzaje wniosków

Po założeniu konta na portalu PUESC użytkownik może złożyć wniosek o:

 • rejestrację danych osoby fizycznej w SISC;
 • aktualizację lub dezaktywację danych osoby fizycznej w SISC;
 • rejestrację danych podmiotu w SISC (w tym nadanie numeru EORI);
 • aktualizację danych podmiotu w SISC (w tym nadanie numeru EORI);
 • dezaktywację danych podmiotu w SISC;
 • rejestrację/aktualizację/dezaktywację danych reprezentacji w SISC.

Wszystkie wyżej wymienione wnioski mogą zostać złożone tylko w formie elektronicznej, z wykorzystaniem certyfikatu celnego, za wyjątkiem wniosku o rejestrację osoby fizycznej. Jeżeli wnioskodawca nie posiada certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, po wysłaniu wniosku elektronicznego o rejestrację danych osoby fizycznej, zobowiązany jest udać się do najbliższej placówki Urzędu Celno –Skarbowego lub Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego (w tym oddziału celnego) z dowodem tożsamości i wydrukowanym wnioskiem, w celu zweryfikowania danych zadeklarowanych we wniosku. Po uzyskaniu numeru IDSISC, osoba fizyczna może pobrać certyfikat celny, który może wykorzystać w elektronicznej wymianie danych w ramach usługi e-Klient.
Każdy kolejny wniosek (rejestracji podmiotu czy reprezentacji) może zostać zrealizowany elektronicznie i nie wymaga osobistego kontaktu wnioskodawcy z organem celnym.
Wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera w systemie REX należy złożyć w formie papierowej:

Składane dokumenty

Dokumenty wymagane do wniosku o:

 • rejestrację podmiotu, w tym nadanie numeru EORI – pełnomocnictwo w oryginale należy dostarczyć do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa można dołączyć do wniosku lub do oryginału pełnomocnictwa;
 • rejestrację reprezentacji – wystarczy powołać się na pełnomocnictwo już złożone w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu lub złożyć pełnomocnictwo w oryginale w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa, które można dołączyć do elektronicznego wniosku lub do oryginału pełnomocnictwa;
 • nadanie statusu zarejestrowanego eksportera w systemie REX – jeżeli wnioskodawcą jest pełnomocnik podmiotu, należy załączyć do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu wraz z uiszczoną opłatą skarbową lub powołać się na oryginał złożony w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, jeżeli został on już dostarczony uprzednio, w ramach korzystania z usługi e-Klient.

Oryginał pełnomocnictwa można złożyć:

 • bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu;
 • w najbliższej jednostce Urzędu Celno–Skarbowego lub Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego (w tym oddziału celnego) w okienku e-Klient;
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań.

Miejsce składania wniosków

Wnioski elektroniczne wysyłane są do SISC z wykorzystaniem platformy www.puesc.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
Wnioski papierowe o nadanie numeru EORI w trybie pilnym, składane w momencie dokonywania odprawy celnej na granicy, składane są w oddziale celnym, w którym zostanie zgłoszony towar.
Wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera w systemie REX należy złożyć w formie papierowej, przesyłając go pocztą tradycyjną na adres Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu lub złożyć w najbliższej jednostce Urzędu Celno –Skarbowego lub Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego (w tym oddziału celnego).

Procedura awaryjna – tryb pilnego nadania numeru EORI

W przypadku wystąpienia awarii portalu PUESC lub konieczności uzyskania numeru EORI w momencie zgłaszania towaru do odprawy celnej na granicy można wykorzystać dokument papierowy WRP0001 i złożyć go w okienku e-Klient w oddziale celnym na granicy.
 

Instrukcje

 

Instrukcja e-Klient

Szczegółowe informacje dotyczące usługi są zawarte w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo - Celnego" (plik PDF, 1 MB).

Instrukcja wypełniania wniosków papierowych e-Klient

W przypadku ogłoszonej awarii portalu PUESC klienci mogą składać dokumenty w formie papierowej. Wnioski papierowe dostępne są na portalu PUESC w zakładce Formularze > Formularze papierowe (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków:

Rejestracja certyfikatu niekwalifikowanego Służby Celnej

Osoby, będące reprezentantami podmiotu i chcące wykorzystywać pobrany certyfikat celny do komunikacji z systemami operacyjnymi: Celina i ECS zobowiązani są do wypełnienia Załącznika nr 2 (Oświadczenie bezpieczeństwa - certyfikat), opublikowanego w instrukcji e-Klient, wypełnienia go, podpisania i przesłania skanu dokumentu na adres: centralna.rejestracja@poz.mofnet.gov.pl (link otwiera nowe okno edycji wiadomości w programie do obsługi poczty elektronicznej).

Wytyczne dotyczące nadania numeru REX

Informacje dla Przedsiębiorców ubiegających się o nadanie statusu upoważnionego eksportera w systemie REX znajdują się w dokumencie „REX informacje dla przedsiębiorców" (plik PDF, 142 KB).
Dla zainteresowanych osób dostępna jest możliwość odbycia kursu/szkolenia w formie elektronicznej z tematu: „Zarejestrowany eksporter REX – moduł e-learning". Informacje o kursie znajdują się tutaj (plik PDF, 517 KB).
 

Kontakt

 

Numery telefonów

Telefony do Wydziału Centralna Rejestracja dostępne w godzinach: 7.00 – 15.00:

w sprawach dotyczących usługi e-Klient:

61 658 37 33

w sprawach dotyczących uzyskania numeru EORI:

61 658 35 32
w sprawach dotyczących statusu zarejestrowanego eksportera REX:
62 765 46 54  
61 658 35 91

Adres poczty elektronicznej

centralna.rejestracja@poz.mofnet.gov.pl (link otwiera nowe okno edycji wiadomości w programie do obsługi poczty elektronicznej)
rex@poz.mofnet.gov.pl (link otwiera nowe okno edycji wiadomości w programie do obsługi poczty elektronicznej)

Adres korespondencyjny

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Krańcowa 28
61–037 Poznań

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.08.2017 Data publikacji: 25.08.2017 12:39 Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2018 08:05
Autor: Magdalena Graczyk Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
Rejestr zmian