«Powrót

Komunikat Ministerstwa Finansów - wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dotyczących samochodów osobowych

Komunikat Ministerstwa Finansów - wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dotyczących samochodów osobowych

Komunikat Ministerstwa Finansów - wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dotyczących samochodów osobowych

WPŁATY podatku AKCYZOWEGO

do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych.

 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017r. w sprawie nowych wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017r. poz.1757) z dniem 1 października 2017r. wprowadzono nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego j.n.

· dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów  akcyzowych - AKC-U/A,

· dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - AKC-U/S.

W związku z powyższym w bankowości internetowej zostały dodane nowe rodzaje formularzy możliwe do wyboru na formularzu „Przelew do US":

·        AKC-U/A,

·        AKC-U/Aw (deklaracja wielopozycyjna),

·        AKC-U/S,

·        AKC-U/Sw (deklaracja wielopozycyjna).

Zatem wpłaty podatku akcyzowego z w/w tytułów dokonywane od 01.10.2017r. na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

powinny zawierać wskazanie:

·        w polu "Symbol formularza lub płatności":  AKC-U/S lub AKC-U/Sw.

·        w polu „Okres": typ okresu  J – dzień – data powstania obowiązku podatkowego tj. data przekroczenia granicy (np. 1 październik 2017r. zapisany jako 17J0110).  W przypadku deklaracji wielopozycyjnej tj. zawierającej wiele samochodów wpisana winna zostać najwcześniejsza data powstania obowiązku podatkowego z deklaracji.

·        w polu „NIP lub identyfikator uzupełniający wpłacającego" - właściwy identyfikator podatnika tj.:

o   NIP – dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą

o   PESEL – dla podatnika nie prowadzącego działalności gospodarczej

 

TYLKO WŁAŚCIWIE OPISANE WPŁATY UMOŻLIWIAJĄ  AUTOMATYCZNE ICH ROZLICZENIE. DZIĘKI TEMU  PROCES UZYSKIWANIA DOKUMENTU „POTWIERDZENIE ZAPŁATY AKCYZY" NA PORTALU PUESC ZOSTANIE ZNACZNIE PRZYSPIESZONY.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.12.2017 Data publikacji: 19.12.2017 10:42 Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2017 11:32
Autor: Cezary Kosman Osoba publikująca: Cezary Kosman Osoba modyfikująca: Cezary Kosman
Rejestr zmian