«Powrót

CUDO w Wielkopolsce. Zmiany w systemie odpraw celnych.

CUDO w Wielkopolsce. Zmiany w systemie odpraw celnych.

CUDO w Wielkopolsce. Zmiany w systemie odpraw celnych.

Nowy 2018 rok, w zakresie obsługi klientów indywidualnych a także podmiotów gospodarczych przyniesie szereg zmian mających usprawnić i ulepszyć funkcjonowanie nowej struktury, jaką jest Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz powołany w jej ramach Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy. Zadaniem KAS jest zapewnienie sprawnego, nowoczesnego, profesjonalnego i przyjaznego klientom wykonywania obowiązków skarbowych. W tym też celu podjęto kroki skutkujące zwiększeniem efektywności posiadanych zasobów.

W 2018 roku wprowadzamy m.in. rozwiązanie jakim jest Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), polegające na rozdzieleniu miejsca przedstawienia towaru od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego, w ramach właściwości Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego (WUCS). Zamiarem naszym jest aby CUDO docelowo zapewniło pełną, całodobową obsługę zgłoszeń celnych, także w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Koncepcja ta będzie wdrażana etapami, tak aby zapewnić ciągłą i sprawną obsługę obrotu towarowego. Naczelną zasadą koncepcji jest uczynienie podstawowym dyspozytorskiego – scentralizowanego modelu obsługi celnej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości przedstawiania towarów w dotychczasowych lokalizacjach. Zmieni się zatem tylko miejsce elektronicznej obsługi dokumentów. W ramach właściwości Wielkopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego powołane będą dwie struktury CUDO: OC CUDO w Poznaniu, któremu technicznie podlegać będą jednostki organizacyjne zlokalizowane w Poznaniu (OC Poznań)  Pile (OC Piła) i Gądkach (OC Gądki) oraz OC CUDO w Kaliszu, któremu natomiast podlegać technicznie będą jednostki organizacyjne zlokalizowane w Kaliszu (OC Kalisz), Koninie (OC Konin), Lesznie (OC Leszno) i Nowym Tomyślu (OC Nowy Tomyśl).

Wskazane oddziały posiadać będą status tzw. oddziałów satelickich, technicznie podległych OC CUDO.

Poczynając od 2 stycznia 2018 roku OC CUDO w Poznaniu i Kaliszu zapewnia obsługę w godzinach 7.30 – 15.30 z dyżurami w godz. 15.30 – 7.30. Dyżury funkcjonować będą także w soboty, niedziele i święta w ramach obsługi zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej i EMCS2.

Czas pracy poszczególnych jednostek przedstawia się zatem następująco:

·         391010 OC CUDO w Poznaniu: poniedziałek - piątek  7.30-15.30;

·         391040 OC w Gądkach: poniedziałek - piątek  7.30-15.30;

·         392010 OC w Pile: poniedziałek - piątek  7.30-15.30 oraz dyżur          rewidenta w godz. 15.30-19.30.

·         OC CUDO w Poznaniu zapewnia także dyżur dyspozytorski w zakresie obsługi procedur uproszczonych w godz. 15.30-7.30 w dni powszednie a także soboty, niedziele, święta.

·         394010 OC CUDO w Kaliszu: poniedziałek - piątek 7.30-15.30;

·         394020 OC w Koninie: poniedziałek - piątek 7.30-15.30;

·         393010 OC w Lesznie: poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

·         393020 OC w Nowym Tomyślu: poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

·         OC CUDO w Kaliszu zapewnia także dyżur dyspozytorski w zakresie obsługi procedur uproszczonych w godz. 15.30-7.30 w dni powszednie oraz soboty, niedziele, święta.

Z uwagi na powyższe rekomendowana jest zasada dokonywania zgłoszeń celnych (elektronicznego przekazywania komunikatów) na kody jednostek oddziałów CUDO, co znacznie usprawni proces dokonywania odprawy celnej. W przypadku korzystania z procedur uproszczonych oraz specjalnych, gdy w wydanych już pozwoleniach wskazano oddziały celne które z dniem 2 stycznia 2018 r. będą pełniły rolę jedynie oddziałów satelickich, możliwość przekazywania zgłoszeń celnych na jednostkę CUDO uwarunkowana jest uzyskaniem w tym zakresie zmiany pozwolenia. Zmiana pozwolenia może nastąpić na wniosek osoby, która jest posiadaczem pozwolenia.

W kolejnych miesiącach 2018 roku dokonywane będą dalsze innowacje w zakresie funkcjonowania przedstawionego  procesu.

 

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji

OC w Poznaniu: tel. +48 61 848 80 71

OC w Kaliszu: tel. +48 62 765 46 05

www.wielkopolskie.kas.gov.pl