«Powrót

Zmiany siedzib poznańskich urzędów skarbowych

Zmiany siedzib poznańskich urzędów skarbowych

Zmiany siedzib poznańskich urzędów skarbowych

Zmiany siedzib urzędów
Adresy urzędów

Od grudnia 2017 roku cztery poznańskie urzędy skarbowe funkcjonują w nowych lokalizacjach.
Przedstawiamy nowe adresy do korespondencji:

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce
ul. Strzelecka 2/6
61-845 Poznań

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80
61-501 Poznań

Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
ul. Dolna Wilda 80 B
61-501 Poznań

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto
ul. Chłapowskiego 17/18
60-965 Poznań
Uwaga:
obsługa podatników US Poznań-Nowe Miasto świadczona jest na połączonej Sali Obsługi w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 80).

Numery telefonów oraz adresy e-mail urzędów pozostały bez zmian.