«Powrót

Tymczasowo aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy

Tymczasowo aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy

Tymczasowo aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy

W dniu 05 grudnia 2017 r., na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Jednocześnie, przy udziale także funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek zaangażowanych w przestępczy proceder oraz biur rachunkowych prowadzących
ich księgowość.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy. Dwoje spośród podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu w latach 2015-2016 obrotu oprogramowaniem komputerowym i materiałami budowlanymi poprzez wykazywanie ich fikcyjnych nabyć oraz dostaw zagranicznych, w wyniku czego uzyskano nienależne zwroty podatku VAT w łącznej kwocie ponad 12 mln zł. Jednocześnie sprawcy fałszowali dokumenty dotyczące przedmiotowych transakcji, w tym wystawiali nieprawdziwe w swej treści faktury VAT oraz listy przewozowe. Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Po przesłuchaniach prokurator skierował do Sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie trzech podejrzanych, uzasadniając je grożącą surową karą oraz obawą utrudniania prowadzonego postępowania. W dniu 7 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec dwojga pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. Na poczet grożących kar i środków o charakterze majątkowym zajęto pojazdy o łącznej wartości ponad 200 tys. zł.

W śledztwie tym aktualnie w charakterze podejrzanych występuje 10 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej toku nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

źródło: http://www.poznan.pr.gov.pl/?m=strona-glowna&ida=374 / Prokuratura Regionalna w Poznaniu (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)