«Powrót

Nielegalny salon gier w Kępnie zakończył działalność

Nielegalny salon gier w Kępnie zakończył działalność

Nielegalny salon gier w Kępnie zakończył działalność

Funkcjonariusze w salonie zabezpieczają automaty 1
Funkcjonariusze w salonie zabezpieczają automaty 2
Funkcjonariusze w salonie zabezpieczają automaty 3

Funkcjonariusze wielkopolskiej Służby Celno-Skarbowej zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych działający na terenie Kępna. W działaniach uczestniczyło również dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Lokal był monitorowany, a wejście do niego było bardzo utrudnione z zewnątrz. W tej sytuacji podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu po uprzednim uzyskaniu od Prokuratora Rejonowego postanowienia o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu. Zanim zastosowano takie rozwiązanie, wielokrotnie wzywano do otworzenia drzwi do pomieszczenia.
W zorganizowanej akcji brało udział wielu funkcjonariuszy w celu kompleksowego zabezpieczenia realizacji działań. W efekcie podjętych czynności ujawniono 8 sztuk nielegalnych automatów do gier, a także przesłuchano kilkanaście osób. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęto postępowanie karne-skarbowe.
Za prowadzenie nielegalnych gier na automatach grozi kara administracyjna w wysokości  100 tys. złotych za każdy automat oraz odpowiedzialność karna wynikająca z kodeksu karnego–skarbowego – wysoka kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie.