«Powrót

Hazard a prawo - konferencja w Collegium Iuridicum Novum

Hazard a prawo - konferencja w Collegium Iuridicum Novum

Hazard a prawo - konferencja w Collegium Iuridicum Novum

Otwarcie konferencji przez prodziekana Wydziału Prawa
W trakcie wykładu reprezentanta IAS

W dniu 12 grudnia 2017 r., w budynku  Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu, odbyła się konferencja naukowa pt. „Aspekty prawne funkcjonowania rynku hazardowego w Polsce".

Na konferencję, zorganizowaną przez Koło Naukowe Prawa Finansowego Pecunia oraz Koło Nauk Penalnych Iure et Facto, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaproszeni zostali przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu: starszy ekspert skarbowy Magdalena Gumna oraz starszy ekspert skarbowy Marcin Szewczyk, którzy wzięli udział w panelu eksperckim zatytułowanym „Rola i zadania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze gier hazardowych".

Przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zapoznali uczestników konferencji ze strukturą Krajowej Administracji Skarbowej oraz jej rolą i zadaniami w obszarze gier hazardowych. Zwrócono uwagę na uprawnienia funkcjonariuszy celno-skarbowych wykonujących kontrolę w zakresie gier hazardowych, konsekwencje prawne będące następstwem urządzania gier na automatach wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.) oraz na kształtującą się linię orzeczniczą dotyczącą postępowań administracyjnych w przedmiocie wymierzania kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry. Omówiono także zmiany w ustawie o grach hazardowych, które weszły w życie z dniem 01 kwietnia 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem znowelizowanych przepisów dotyczących wymierzania kar pieniężnych.

Jak podkreślili organizatorzy, udział przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej    w Poznaniu w konferencji, wzmocnił wartość merytoryczną całego wydarzenia.