«Powrót

59 beczek trafiło do depozytu

59 beczek trafiło do depozytu

59 beczek trafiło do depozytu

Widok na beczki z substancją

Funkcjonariusze wielkopolskiej Służby Celno-Skarbowej zatrzymali 59 beczek z koncentratem substancji biobójczej o wartości 450.000 złotych.

W dniu 6 czerwca w Oddziale Celnym w Lesznie złożono zgłoszenie o objecie procedurą dopuszczenia do obrotu  środka odkażającego przeznaczonegodo dezynfekcji samochodowych filtrów przeciwpyłowych. Towar został zaimportowany w 59 beczkach plastikowych  z USA.

Po przystąpieniu do kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że na beczkach brak piktogramów informujących o zagrożeniach, a także brak substancji czynnej na wykazie substancji dopuszczonych do obrotu  prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wątpliwości wzbudził tez krótki termin przydatności towaru.

Opinia  w/wym. urzędu wydana na wniosek Oddziału Celnego w Lesznie potwierdziła, że produkt spełnia kryteria produktu biobójczego, ale jego przeznaczenie wskazuje, że przed wprowadzeniem do obrotu na rynek polski powinien uzyskać pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji.

Z uwagi na opinię Urzędu Rejestracji sporny towar został zatrzymany do czasu ewentualnego uzyskania stosownego pozwolenia przez importera.